Pierwsze objawy zaburzeń integracji dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej można zauważyć już u niemowląt

2019-07-25

Jeśli rodzic zauważy u dziecka niepokojące objawy, powinien udać się z nim do terapeuty doświadczonego w leczeniu zaburzeń integracji sensorycznej. Biały szum: dziecko unika kontaktu wzrokowego. Najlepiej jest, gdy zaburzenie integracji sensorycznej zostanie wykryte w bardzo wczesnym wieku, najlepiej wczesnodziecięcym. Pierwsze objawy zaburzeń integracji dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej można zauważyć już u niemowląt. Dziecko może mieć obniżone napięcie mięśniowe. Jeśli osoba z zaburzeniami nie podejmie odpowiedniego leczenia, objawy mogą się nasilić wraz z wiekiem. Już w okresie płodowym dochodzi do wykształcania się integracji sensorycznej. Zaburzenia integracji sensorycznej w wieku przedszkolnym najczęściej objawiają się szybką utratą koncentracji i tendencją do łatwego rozpraszania się. Terapia zaburzeń integracji sensorycznej polega na zabawie. Terapia SI ma postać “naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy. Przy zaburzeniach integracji sensorycznej wtórnie pojawiają się także problemy emocjonalne, społeczne, niska samoocena. Przystępnie napisana książka o zaburzeniach integracji sensorycznej. Brak integracji sensorycznej u dziecka wymaga jak najwcześniejszego rozpoznania. Proszę pamiętać, że u większości dzieci występuje czasem jeden lub więcej poniższych objawów, nie zawsze oznacza to istnienie zaburzeń integracji sensorycznej. Dziecko nie lubi oglądać telewizji, przeszkadzają mu mrugające obrazy, w czasie jazdy samochodem boi się zmieniającego widoku za oknem. Terapia zaburzeń integracji sensorycznej jest sprawą bardzo indywidualną. Dziecko często wsłuchuje się w otoczenie, słyszy odgłosy, których inni nie słyszą. Zaburzenia integracji sensorycznej, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, mają niebagatelny wpływ zarówno na zachowanie, jak i na status społeczny. W ten sposób dziecko otrzymuje odpowiednią ilość bodźców, które stymulują różne zmysły,. Wielu rodziców bagatelizuje większość objawów i ma nadzieję, że dziecko z nich wyrośnie. Dziecko nieskładnie mówi, ma problemy z zapamiętywaniem, z koncentracją. Ryzyko urodzenia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej zwiększa się wraz z pojawieniem się pewnych czynników. Dziecko wykazuje albo zbyt małą, albo nadmierną reakcję na bodźce zmysłowe. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym wywołują często trudności w zachowaniu się. Małe dzieci z zaburzeniem integracji sensorycznej mają także problemy z koordynacją ruchową. Pierwsze objawy zaburzeń integracji sensorycznej pojawiają się już w wieku niemowlęcym.